Skip to Content

Spolupráce s dalšími odborníky

  • Fyzioterapeut Petr Soukup - řešení některých problémů vyžaduje spolupráci odborníků z různých oblastí. Duše je neoddělitelně spojena s tělem. Někdy mluví duše řečí těla, jindy je třeba opečovat tělo, aby duše pookřála.

 

  • Jihočeská rozvojová o.p.s. - spolupráce při řešení starostí pěstounských rodin

 

  • Klinická psycholožka Mgr. Kateřina Šuleřová - skupina pro dívky